Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

The best breakfast idea to start
or end your day

Ebang ke nako ya dijo tsa hoseng kapa haufi le nako ya ho robala, Cheese Griller Hash Brekkie ya rona e Halaal ke kgopolo ya mantlha nakong le ha e le efe ya letsatsi. Dula fatshe o thabele poleite e phophomang ka dilae tse 2 tsa smoked beef, di-beef bangers tse 2, dingwathwana tsa hashbrown, le selae sa toast ka R69.90 horeng le ha e le efe ya letsatsi.

Breakfast Watch Pic
Breakfast Watch Pic