Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

Kgopolo ya dijo tsa hoseng ya ho qala kapa ya ho qetella letsatsi la hao

Ebang ke hoseng haholo kapa haufi le nako ya ho robala, Cheese Griller Hash Brekkie ya rona ke kgopolo ya mantlha nakong le ha e le efe ya letsatsi. Dula fatshe o thabele ho ja di-rashers tse 2 tsa streaky bacon, di-pork bangers tse 2, dingwathwana tsa hashbrown, le selae sa toast ka R69.90 horeng le ha e le efe ya letsatsi.

Breakfast Watch Pic
View Breakfast Menu